Política de privacitat

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU (Des d’ara INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU) l’informa d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal sobre la seva política de protecció de dades.

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a www.shiatsuinstitutbarcelona.com. INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat, i si introduïm canvis materials, els hi farem saber perquè puguin revisar els canvis abans de continuar utilitzant els nostres serveis. L’acte de continuar utilitzant els nostres serveis després que publiquem o comuniquem qualsevol modificació en aquesta política de privacitat significarà que està d’acord amb els canvis.


Informació que recaptem

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU obté les dades personals dels Usuaris mitjançant els següents mitjans:

1. Petició d’Informació o Contacte a través dels Formularis de Contacte a www.shiatsuinstitutbarcelona.com;

2. Cookies només per www.shiatsuinstitutbarcelona.com


Ús de les dades personals d’Usuaris

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU comunica als usuaris, que les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer titularitat de INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent emprats amb el propòsit de respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que puguin realitzar els Usuaris.

L’Usuari és l’únic responsable de les dades que faciliti a la web. En cap cas seran facilitades a tercers, i si en un futur INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU desitgés utilitzar-los per a fins diferents dels referits, l’informarem d’aquests nous fins i demanarem el seu consentiment amb caràcter previ.

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU utilitza cookies a la seva pàgina web. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.


Compartir informació amb tercers

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. No compartirem informació personal, llevat que tinguem el seu consentiment exprés i que considerem de bona fe que està permès per llei o que cal revelar-la de forma raonable per complir amb un procediment judicial, incloses entre d’altres, citacions per a un judici civil o penal, ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

També podem revelar la seva informació personal a un tercer com a part de la venda d’actius de INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU, d’una filial o divisió, o arran d’un canvi de control de l’empresa o d’una de les seves filials, o per preparar qualsevol d’aquests esdeveniments. Qualsevol tercer a qui transferim o venguem nostres actius tindrà dret a continuar utilitzant la informació personal i altres dades que ens proporcioni l’Usuari en la manera que disposa aquesta Política de Privacitat.

 

Consentiment de l’Usuari

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics habilitats per INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU al web o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l’Usuari a través del web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides a l’apartat “Ús de les dades personals d’usuaris”, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

En aquest sentit, l’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU són autèntiques i es fa responsable de comunicar a INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU qualsevol modificació de les mateixes.


Seguretat

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del web.


Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. En aquest sentit, podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig de D.N.I. dirigint-se a INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU amb domicili a Barcelona, carrer C/ Verdi 101, bajos, 08012 Barcelona, o bé a la següent adreça de correu electrònic: shiatsuki@shiatsuinstitutbarcelona.com


Modificació de la present Política de Privacitat

INSTITUT INTERNACIONAL SHIATSU es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la web. En tot cas, ha d’informar prèviament als Usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l’Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Privacitat del web cada vegada que vagi a accedir-hi.


Integritat

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.