• All
  • Sin categoría
Germinats, font de vida

El mes de juny, és quan entrem al solstici d'estiu. Els germinats són nutrients imprescindibles per a aquesta època, gràcies les seves propietats nutricionals, en ser un aliment lleuger (no necessita cocció) i per ser molt refrescant (en ser criats amb humitat).Els germinats es consumeixen...

Detox primavera, vitalitat i optimisme

És un moment molt bo per fer neteja del nostre organisme. Netejar equival a depurar, desintoxicar, eliminar residus que són producte tant dels processos metabòlics corrents, com de substàncies que han estat absorbides per l'exterior a través: d'aliments, medi ambient i fàrmacs. Aquests  s'haurien d'eliminar...